ติดต่อเรา

เดอะ ไพรเวท กาญจนาภิเษก
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร: 02 413 5471 - 3
มือถือ: 061 562 5858
อีเมล: saletheprivate@gmail.com

THE PRIVATE KANCHANAPISEK